شهدای فدایی در مرداد ماه

رفقا: محمد صفاری آشتیانی ـ فرخ سپهری ـ مهدی فضیلت كلام ـ فرامرز شریفی ـ محمد رضا خوانساری ـ احمد زیبرم ـ فریدون شافعی ـ عباس جمشیدی رودباری ـ زین العابدین رشتچی ـ غلامرضا بانژاد ـ عبدالله سعیدی بیدختی - ناصر فضل الهی - حسین الهیاری ـ جهانبخش پایداری ـ مرتضی (امیر) فاطمی ـ داریوش شفاعتیان ـ قدرت الله شاهین سخن ـ فرزاد صیامی ـ بهروز کتابی ـ سعیده کریمیان ـ گودرز همدانی ـ مهدی یوسفی کهل ـ حسن كهل ـ زهرا فرمانبردارـ حسین پور قنبری ـ محمد تقی ترابی ـ محمد رضا رمضان علی ـ محمد عظیمی ـ محمد یزدانی ـ کامران اسماعیل زاده ـ هادی حسین زاده كرمانی ـ جواد كاشی ـ یوسف كیشی زاده ـ سعید میرشكاری ـ هرمز گرجی بیانی ـ ابوالقاسم رشوند سرداری ـ هامان شفیعی ـ محمد (محمود) یوسفی ـ حسین محمدی ـ بیژن مجنون ـ عبدالکریم عبدالله پور ـ سعید سلیمانی نژاد ـ علی احمدی ـ عباسعلی شریفیان ـ علی رضا قاسمیان ـ اسماعیل عابدی ـ غضنفر اسدی ـ جمیل اكبری آذر ـ ونداد ایمانی ـ مسعود جعفرپورـ ابراهیم جلالی ـ عبدالرحیم (مجید) جلالی ـ شهرام خداپناهی ـ یحیی رجبی ـ محمد رفیعی ـ فرهاد سلیمانی ـ مهین ضیاشندی - مهدی صدیق پور – نصرت الله کریمی - حالی زاده - علی یاسری نشتمی - ابراهیم جلالی - مینا ضامنیان - سعید سالاری ساردوئی - حسن منصوری - کتایون داده امیری - یعقوب مالنی - ایوب ملکی - عزیز محمد رحیمی- بهروز کتابی - آذرنوش مهدویان - یوسف منزه - اردشیر شیرین بخش - مهرداد گرانپایه - عبدالله لیچائی (سیجانی) - آرامائیس داربیانس - محمدرسول عزیزیان ـ کاظم کازرونی ـ فیروز صدیقی ـ کریم ترابی – عبدالرضا ترابی - جمشید پورقاسمی ـ عبدالعظیم سرعتی – مینا ضامنیان و ....  از سال 50 تاكنون در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع به دست مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند، یادشان گرامی باد

 

  منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۷، چهارشنبه اول مرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۲ ژوییه ۲۰۲۰

بازگشت به صفحه اول