با افسوس و دریغ، دکتر محمد ملکی هم رفت

با تاسف بسیار دکتر محمد ملکی از مبارزان پُر سابقه علیه استبداد، تبعیض و نابرابری درگذشت. وی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بود که با راه انداختن ارتجاع فرهنگی به وسیله خمینی از ریاست دانشگاه برکنار شد.

دکتر ملکی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ بود و پس از نیز چند بار به زندان افتاد اما هرگز در مقابل ارتجاع حاکم تسلیم نشد و به مبارزه علیه ستم ادامه داد. وی از جمله ۱۴نفری بود که در خرداد سال پیش بیانیه برای برکناری خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی را امضا کرد.

زنده یاد دکتر ملکی از حامیان همیشکی زندانیان سیاسی و از یاران وفادار خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی بود. مزدوران خمینی و خامنه ای چندین بار وی را بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار دادند.

فقدان دکتر محمد ملکی را به خانواده او و به همه آزادیخواهان ایران تسلیت می گویم.

مهدی سامع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ـ ۲ دسامبر ۲۰۲۰

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۲، دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ ـ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول