فراسوی خبر یکشنبه ۲۸ مهر

هلال شیعی در آتش خشم مردم عراق و لبنان

زینت میرهاشمی

هلال شیعی که بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و بازگذاشتن دست عوامل رژیم ولایت فقیه، فرصتهای بادآورده به دست آورد، اینک زیر شعله های خشم مردم عراق و لبنان به تنگنا گرفتار شده است. رژیم ایران در تلاش برای شکل دهی هلال شیعی و دخالت در کشورهای عربی، از یک سو به رشد تروریسم و دامن زدن به برخوردهای خشن مذهبی و فرقه ای کمک کرد و از سوی دیگر با صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج از مرزها، بحران عدم مشروعیت در داخل را با سرکوب مهار نسبی کرد.

دیکتاتوری ولایت فقیه برای ساختن پایه های قدرت و نفوذ خود در این کشورها، از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران از هیچ جنایتی دریغ نکرد. به کار گرفتن حزب الله لبنان تا لشکرهای فاطمیون و زینبیون و مدافعان حرم و ارسال سلاح، موشک، نفت تا پول فراوان در خدمت امنیت رژیم بود. حسن نصرالله، سرسپرده خامنه ای بارها در سخنرانیهای خود به کمکهای مالی صد روی صد جمهوری اسلامی در تامین همه مایحتاج این حزب تروریستی تاکید و از خامنه ای بابت این سخاوتمندی تشکر کرده است.

داده های آماری از بذل و بخششهای ولی فقیه در کنار داده های آماری از فقر و تنگدستی مردم ایران بسیار تکان دهنده است. محروم بودن از اولیه ترین حقوق انسانی آنچنان تنفری به وجود آورده که در بسیاری از اعتراضهای مردمی شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، سرداده می شود.

اعتراض و خشم هزاران نفر از مردم لبنان که از روز پنجشنبه ۲۵ مهر ماه خیابانهای بیروت را تبدیل به صحنه های درگیری با ماموران کرده است، ضربه ای دیگر به پایه های نفوذ و قدرت رژیم است. تظاهرات مردم لبنان در بیروت در بخش زیر سلطه حزب الله همراه با حمله به دفتر حزب الله لبنان، بار دیگر بر نقش مخرب رژیم در این کشورها مهر تایید می گذارد. رژیم همانگونه که مردم ایران را با فساد حکومتی و اقتصاد مقاومتی به فقر و نیستی کشانده، مردم عراق و لبنان را با حمایت از حکومتهای فاسد و دخالت در سیاستهای این حکومتها، به فقر و تهیدستی کشانده است.

رژیم همان طور که از تظاهرات مردم عراق به وحشت افتاد و به سران حکومت عراق توصیه سرکوب آن را داد، تظاهرات مردم لبنان را یک «فتنه» خواند که حزب الله آن را به شکست خواهد کشاند. تیتر کیهان خامنه ای چنین است: «مخالفت حزب الله با ناآرامیها، فتنه را در لبنان به شکست کشاند».

حسن نصرالله در واکنش به تظاهرات مردم علیه فقر و بیکاری خواهان حفظ حکومت شده و نگرانی خود را از سرنگونی نشان داده است. در حالی که مردم تغییر و سرنگونی حکومت را می خواهند. نماینده خامنه ای با «فتنه » خواندن تظاهرات مردم لبنان، فرمان سرکوب آن را به حزب الله می دهد.

همچنین در ماه جاری، مردم عراق با اعتراضهای شان علیه حکومت فاسد، تنفر خودشان را نسبت به رژیم حاکم بر ایران نشان داده و خواستار پایان دادن به دخالتهای رژیم ولایت فقیه در عراق شدند. نقش حشد الشعبی، در کشتار جوانان تظاهر کننده در عراق آنچنان بارز شد که تعدادی از مقامات عراقی هم به آن اشاره کرده اند.

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول