ی јی ی ѐ Ȑی ی 1394

ی ی: ی یی

 

109 ј ی

* 1 یѡ ی ѐ ی ی ی ی ی ی .

ѡ ی ѐ ѐ Ș ی Ȑیی.

یی ѐ ی ی ی ییی ی ی ی ѐ ʺ ی یی ی.

 

*ј ǁی ی یی ی 2 ی ی ی ی ی . یӘیҡ ј یی ј  ی ی ѐ . ی ی ی ی ی ی ی ʝ ی ی ی ϡ یی ی ی   ی ۹۲ یی ی ی ی ی ی ی ʝ ی .

 

* 2 یѡ ی ǘ ی ی ی یی ی ј یی ی   Ԙ ی ی . یǡ یی ǘ ی ʺ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی 3 800 ϐی ی .

 

* 2 یѡ ѐ ی 26 94   یی ѐ ΐیی   ی ی . ی ѐ ی ی ی ј ی ѐ ی ی ѐ Ґ.

ی یی јی ѐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

*ѐ ی 16 ی 1 ی ی ی . یǡ ی ѐ 3 ی ی ʐ یی ͘ ی ی ی Ȑی.

 

* 3 یѡ ی ی јی ی ی ی ϡ ј ی ی ͘ . ѡ یی ی ی ј ѐی 13 ʐی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

*ѐ ی ی ѐ ی ( ѡ ی ј) ی ی јی ی 3 ی ی ی ی .

ѐ یҡ ی یی јی ی ی ѐ ѡ ی ј ѐ ی ی ی ی јی ی ی .

ی ی ѐ ی ۱۰ یی ޘ ۱۰ یی ۲۰۰ یی ј یی ϡ 1376 . ی ی یی ی ی ی 7 ۸۲۰ .

 

*   یǡ ѐ ی ی 4 ی ی ی 6 11 ی .

 

* ӡ ǘ ی ی ϡ 5 یѡ ی ی ی ǘ ( ی ی ی ϐی ) .

 

* 6 یѡ ی ی Ә یϐی ϐ  ی . ی ј ϐ ی   ی Ә .

 

* ی 7 یѡ ѐ ی ی ی э ی ی ی . ی ی ی ѐ یی ی ی ییی ѐ ј ӝ э ی یϡ .

 

*ѐ ј ی ی () ی 7 یѡ . یȡ ی ј ی یԘ ی ی ی یی ی ی .

ی یی ی ی 15 ی ی 30 ی ی ی یی ǘ یی ی ϡ ی ϐی یی ی ی.

 

*ی 7 یѡ ѐ ی ی یی ی ی .

یǡ ی ی ی ی .

 

*ی ѐ یԘ ʁ ی 2 ی 7 یѡ .

یǡ ی ڡ ی ی یی ی 200 ѐ .

 

*ѐ ی ی ی ی ی 7 ی ی ی ی .

Ԑ ی ی ϡ ۶۰ ѐ ј یی ی "ѐی 3 یی ی ϡ یϐی ی .

 

* 6 یѡ ј ј ǁییی ی ی یی ی ییی ی ی .

یǡ Ԙ ی ј ǐی ی .

ی ј ی ی 7 یѡ ј ј ǁییی ی ی ی .

 

* 8 یѡ ѐ 3 4 ی ی ی . یǡ ی ѐ یی ی ی ی ی ی .

 

* 8 یѡ ѐ ᝐ 3 ی ی ی ی ی . یǡ یی ѐی ی : ی 1500 ѐ ی јی یی ی یی ی 4 ᝐ ǘ ی Ș.

 

* 8 یѡ ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . یǡ یی ѐ ʺ ی ی ی Ԙی ی. ی Ϻ ی یی ی ی ی ی э ی ی ی ی ی ی ی Ȑ.

 

* 8 یѡ ی ی ѐ ј یی Ҙ ی .

ی ی ѐ ʡ 3 ј Ҙ ی ی ی ј . یی ی ѐ   Ԙ ʺ ی ی ی ی ی ی ی.

 

*ѐ یی ی یʡ ی 10 یѡ ی .

یǡ یی ϐ ی ј ی .

 

* 10 یѡ ǘ Әی ی یϐی ی ی Ә ی . ی ی ی ی . Ԑ ی Әی ی 13 ј ی 428 33 .

 

* 10 یѡ ی ǘ ј ی Ԙ ی ј ی јی . ӡ

ј ی یی ی ی یی ј ی ی ی ی ی .

 

* 10 یѡ ѐ ی ١٠ ޡ ی ی ی ی . ρǡ ی ( ѐ ) ی ١٣٥٠ ی ی ڡ ٨٠٠ ѐ ی ǘ ١٥ ٢٠ ѐ ی . ѐ ی یی: Ԙ јʝی ѐ ی ی ѐ ی ۸۶ ی ی ۴۴ ی ی ǐ .

 

*ѐ ی (ј ی) یی 7 13 یѡ .

ی ѐ ی ی Ȑی И . ی ی ј ی ѐ ی ǘی .

 

* 13 یѡ ی ی ی ی Ґ ی ی ی ۹ ی ی ϡ ی . ޡ ϐ ی ǘیی ی .... .

 

* 13 یѡ ی ѐ یԘ ʁ   ی ʐی . یǡ Ԙ ʐی ی ی ѐ ی  404 ی ی ی Ԙ .

 

* 13 یѡ ی ۲۰ ی ʐ ǘ ۲ ی ʐ ی . ѡ ی Ϻ ی ی ی ʘی ی ǘ ی Ԙ ی .

 

* ѐ ی ی   ی 14 ی ی ی . ی یǡ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

* ی 14 یѡ ѐ ی یԘ ʁ ی 5 ޡ ی یی . یǡ ѐی ی ϡ ѐی ی ی 5 ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ј   یԘ ʁ ی ی ѐ Ӂ ی یی ی ѐ ј ی ѐ ی ʐیی ی .

 

* ی 14 یѡ ѐ یی یی ی ی یی ی یϡ ی ی ی . یǡ ی   ѐ ی 180 ی ϡ ی یی یی ی ی ی ی ی ی ј ی ی یی ی .

 

* ی 14 یѡ ی ۱۴۰ ѐ ѐ ی یی ی 3 ی . ѐ یҡ یی ѐ ی ی ʺ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ϐی .

 

* 11 یѡ 800 ѐ یی ی 15 16 ی ی ی ی یǁی .

یǡ ی ی ی ی 15 16 ی ی ی ی یی ی ѐ ѐ Ȑیϡѐ .

ی ی ی ی ی ی 93 یی ی 94 . 15 یѡ ی ѐ ی ی ǁ ѐ.

 

* Ϙ یǡ 15 یѡ ی ѐ ј یی ( ی Ϙ) 4   ی . ѐ ی ی ی Ϙ ی ی Ԙ.

 

* 2 ی Ԙی ی ی 18 ѐ ی ј ی ی .

یǡ ѐ ی ј ییϡ ی . 3 یѡ ی ی ѐ ی ј ی ی 32 ѐ ی ی . ѐ ی ј 4 یѡ ی ی . 6 یѡ ی ی ی ی ѐ ی ی 2 ی ی . ی یی ی ǘ ј .

ی ѐ ѐ یϐی ی ی . 8 یѡ ѐ ی ј ی ѐ. 13 یѡ ѐ ی . ی ј ی ی . 16 یѡ ی ی ј ی ی 50 ѐ ی .

 

*ی ی ی Ә ј ی یی ѡ 16 یѡ ی . ی ی ی 1100 4 ی 11 ی ی ی ی ǘ ی ی .

 

* 16 یѡ ی ی ی ییی ی ی Ԙ Ԙ . ӡ Ԙ Ԙ یی ی ییی ϐ ј .

 

*ѐ 16 ی ј . ی ѡ ѐ ʺ ϐ Ӂ .

250 .

 

*ѐ ی ی 16 ی 18 یѡ 3 . یǡ ѐی ј ی ی 400 ѐ ی ی ی .

 

* 18یѡ ѐ ј ی ی ی ی ی ѐ . ǡ یی ѐ ʺ ی ی ی. ی ی ی ی Ґی ی .

 

* 20 یѡ ی ی یی . ǘ یҡ یی ی ѐ ی ی ی ی یی ϡ یی ی ѐ ی یی ی یی 700 Ԙ ی ʺ یی 900 ی ی ȁ.

 

* 13 یѡ ѐ ی ی ѐ. 7 ѐ ی ی ی ی ی .

یǡ ی ی ی 500 ѐ ی ی Ș ی ѐ ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی 10 20 ی .

ی ی یی ی ϐ ѐ ی ی  ی یی ی ی ی ی . ی 14 یѡ ѐ ی ی . ی 500 ѐ ی 20 یѡ ی ی . ѐ ی Ϻ ی ʐی ی ѐ ی ی ی Ԙ ѐ ی Ș ی. ی 21 یѡ ѐ ی ی ی ѐ ی .

ی ѐ 6 ی .

 

* ی 21 یѡ ی ѐ یԐ ی ی ی .

ѐ ی یی   ѐ Ș ʺ ی ی ی ی ی ی ی ۸۹ ۴ .

 

* 22 یѡ ѐ ی ǘی ǐی یی . یǡ ی ی ی یی یϡ ی 2200 ѐ ی ǘ ی . یی ј ی ǘی 30 یی ی یی ی .

 

*ی ۱۰۰ ѐ ј ی 22 ی э ی . ی یی ی ی ی ی ѐ . ی ѐ ی ی یی ی ی ی ی.

 

*ϐ ǘی ی 22 ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یϡ ϐ ی .

 

* 22 یѡ ی ѐ ی   6 ی ی . ی ѐ ی ی ǘ ی ی ی .

 

* 23 یѡ ѐ ی ی ی ی ی . ј یҡی یȡ ی یی ی ی ʺ ی ی ی ј ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی ϡ ی یی . ی ی یѡ ی ѐ ی ѐ Ԙ ѐ ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی .

 

* 23 یѡ ی ѐ یی یی . یҡ ѐ ی یی ی . یی یی ی ی .

 

* ǐӡ ǘ Ә ی 24 ی ی یی ی ی ییی ی Ә ی Ԙ ی ی .

 

* 24 یѡ ѐ یǡ ی 15 ѐ . ی یی ی ژ یی . ی ی ј ǐی ی ѐ  ی ی یی ی .

 

* 25 یѡ ی ѐ ی ϡ یی Ҙѐ یی ѡ ی Ґ ی ی . ی ϡ ی ѐ ی ʺ ی ی ی ی ј ی ی ی .

 

* ی یی ی ی 27 یѡ ѐ یԐ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ѐ ی ј ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی.

 

* ی ی ی ی ی

ی 29 یѡ ی ی ی ی ی ی ϡ ی 17 ی ی ی ی. ی ӡ ی ی ʡ ی یی ی ی ی یی ی .

 

*ѐ ی ی 30 ی ی ی ی ی . یǡ 67 ی ی (ی э ی یی ی ی ی ی) ی ی ی ی ی ی ی 1160 ѐ ی ی ی ی .

ѐ ی ی ی 25 ی  ی ی ی ی .

 

* 30 یѡ ϐ ǘی ی ی ی ۷۰ ۱۴۰ ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

* یǡ 30 یѡ ی ʐ ј ی ی ј ی 10 ی . ʐ ј ی ی .

 

*ʐ ۳ 31 ی . ی ڝϐ ی . ڝϐ ی یی ی ی ییی ʡ ی Ԙی .

 

ȡ ѡ ی ʐیی ѐی ی ی ی.

: 361 1394 (23 یی 2015)

 

بازگشت به صفحه اول