" ی ی"

 

. یی

 

ی ی ϡ ی ʺ

ی ی ی ϡ .

ʔ

 

ʡ ی ϐی یϐی   ی ǡ . یʡ ܐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ʡ ی ی ѡ ی ی ی . ی یی ی یی ی ی ԡ ی یی یی یی ی ی ی ی ی :

ی

ی

ی ѐ ی

ی ʐ ی

ی ...

 

ی ی ʡ ی ی ی . ی ی ی ی . є ی ی ی ی ی ϡ ی : "ی . ی ی ی . یی یʔ Ȑ ی یϡ ی ی ی ی ی ی. ی   ی ی ی. ی ی ی ی ی Ȑیϔ. یی ی : ی ی ییی ϡ Ϻ یҡ ی ی ... ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی. ی ی ی . ی ی ی .

ʡ ϐی ی ی یی . ی ی ی یی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی یی ی . ی :

ی ی

ی

ی...

ی ی ی...

 

ی ѐ ی ی ی . ϐی ی ǡ ی ی ی ی ی ی юی ی ییی ی ϡ э ی ی ǁی ی ی ی ϐی ی یی ی ی . ی ϡ ی ی ی ǡ ѐی ی э . ی ی ǁ :

ی

ی ی

ی ی...

 

 

ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی :

ǐ ی

ی!

ǐ ی

!

ϐ

ی

 

ی ی ی Ȕ یی یی . یی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی:

یی

ѐ یی

ی

یی !

ѐ

ی ی

ی ی

ی ی

ی ...

 

یی ی ی یی   ی ی یی ی یی ی ϡ ی :

ی

ی

یی ...

 

یє ی : ی یی یѐی .

Ґ ی ی

ی ی...

!

ی ی ی!

ی ی Ȑیی!

ی یی!

ی Ȑی!

ی ی ی !

ی Ȑی!

ی ی Ȑیی!

 

ی ی ی . ی ی یی ی ʡ ی ی ϡ . ی ی ی ޡ ی ی ی   ی ی . ی یʡ ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ی: ( ی )

ی ی ˡ یی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ی ی

ی

ی

ی ی

ی

ی

ی ی

ی

ی

ی ѐ ی

 

1956 ی ی ی ѐ. ی ی !

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول

 

: 364 1394 - 23 ǘ 2015