ǘ ی ی ی ی

 

ی ییҡ ی ی یی ی یی ی . ی ϐی с ی ی یی یی ی Ȑی. ی ی ی ی ی یی یی . ی ی یی ی .

ی یی ی یی ی ی. ی ی ی ی ȡ ی . ی ی . ی ی ی ی . ی ی . ی ی . ی ی ͘ . ی ی ی . ی ی ی یی ی ǘ. ی ی. ی .

ی Ґ Ρ ی یۡ Ԙ ی ی ی یی . ϐی ی ی ی Ȑیی ی ی Ԙ ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ѐی ی. ی ی ǐ ی . Øی ی ی یی . ی ی ی ی ی یی ͘ ی ی ی ی ј ی . ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی.

ی یی ی ی . . ی ی . ی Ԙ ی . ی . ...یی ی ی ی ی ی . ی یی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی . ی ی ی ی ی ی. یی ی ی.

  Ȑیی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ͽ ی ی ی ی Ͽ

 ی ی Ͽ ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی ی یی ی Ͽ

 ی ی ی ی ی Șی ی یی ی ی ݘ ی . ی ʘ ʘ ی ی . ی یی ی یϡ ی Ԙی ی یی ی ی ی ی ی.

 

: 366 ی 1394 - 22 2015

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول