"ی "

. یی ( . )

 

ی

ی

ی ی

ی یی

ی ی

 

ی

ی ی

یی  ی ی

ی ی

ی

ی ی

یی ی :

ی !

ی ی

ی ی

ی ی

ی ی ی ی

ی ی

  

ی

ی ی

ی

ی

Ӂی

 

ی

ϐ ی

!

ی

ی

ی

 

 

: 367 1394 21 ی 2016

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول