Ԑ ی

ی

 

ی ی ی یی

ی Ԑ یی ۳۱ ی ی ی ی ԁ ی .

یی Ԑ ی یی ی : "ی یی ی یی ی ی ԁ ی Ԑ ی ϡ ی ј ی ی Ԑ ʡ ی ی ."

ی یی : "Ԙ یی ی ی ی ییی ی یی ی ی Ԑ ی ی".

ی : "ǐэ ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی."

ی Ԑ ی یی یی ییی ǡ ی ی Ԙ .

ی ی ی ی Ԑ ϡ 4 یϐ Ԑ ی .

یϐ ی ی ی ی یϐ Ԑ ی ی ԁ .

ѐی Ԑ ی ی ی Ȑ ی 150 ی یی Ȑ ǘ ی ی ی ی ی .

Ԑ ی 200 ی ی ی ۱۵۰ .

ی ی Ԑ ی ј ی ی ی . ( ۱ )

 

ی Ԑ

یی Ԑ ی : ی ی ی Ԑ یی ی Ԑ یی ی ."

Ϙ ی Ԑ ی ی ی Ԑ ی یی ی .

ی یی ی ی ی ی Ԑ ی : " Ԑ ی ی ǐѡ Ȑ یی ʡ یی ی ."

ی : " ј ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǘ ϡ ی ی ی ی یی ی Ԑ ."

یی Ԑ ی ی : "ی ی ۲۰ ی یی ی ی ." (یǡ ۷ )

 

ی ی Ԑ ی ی ј یϐی ʡ ی ј ی ی " " ی .

ی ی ی ی ی ی ی ییی یی ی ԁ ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј .

ی ی ی ی ی ی ی ی Ԑ ی ی ј یϐی ʡ : "ی ی ی ی ی ʘیی ."

ی : "ی ʐی ی ی ϡ ی ی ی ی ." (ѐی ӡ ۱۱ )

 

ϐ ی Ԑ ی

ی Ԑ ی ی ی Ԑ ϐ ی ی .

ی : " ی Ԑ ی یی ی ۲۰۱۰ ی ی ϡ ی ی Ԑ ی ."

ی : " ی ۲۰۱۴ ͘ ϐ Ԑ ی ی ی ی ϐ ."

ی : " ۲۰۱۴ ی ϐ Ԑ ی ϡ ی ی ی ϐ ی ی یی Ԑ ی ی ی ."

ی : Ԑ ی Ԑ ϐ یی ی ی ی."

Ԑ ی ی ی ی یԐی ی ی ی ی ی . (ѐی یǡ ۱۳ )

 

ی یی/ ۶۶ ی ی

ی ی ی ی ʘیی ی 66 ی ۹۴ Ϻ ی ی .

۶۶ ۶۲۶ ی ۹۴ ی ی ی ی ʘیی ی Ԑ ی ی (یǘ) ی ی ی ی ۴۷ ی Ԑ یی .

ی ѡ ی ی ی ی یی ی ی Ϙی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی . ( ی ی ۱۸ )

 

ی "ی ی" Ԑ

ی ی ی Ԑ ی ی "ی ی ی" ی .

یی یی : "ی ی ی ѐی ی ی Ԑ ی ѐ یی ی ǁی ." ی ی ی ی ی ی ی : " ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ "ی ی ی" ." یی : " ی یی Ԑ Ґ ی ی ѐی ی ѐ ی یی ی Ԑ ی ی ی." ی ǘی : " ی ی Ԑ ϡ ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی." ( یҡ ۱۸ )

 

ی Ԑ ی یی Ȑ

ی یی ی Ԑ ی ی Ȑ . ی یی : " ی یی ی ی ʐی یϺ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ."

ی یی ی Ȑی Ԑ ی یی ی ی Ԑ : "Ȑ ۲ Ȑ ی ۳ ی ی ی یی ی یی Ȑ ی ."

ی یی ی : "ی ی ی یی ی یϡ ی ی یی ی یʡ ی ǘی ی И ʡ ј ی ییی ی ی Ȑ Ԑ ϐی ی ی ی ی ی ی ی сی " (یǡ ۲۱ )

 

ی ی ۷ ی

یییی Ԑ ی ی یی ی ی ϡ ǘ ی ی ی ی ی ی Ԑ ی ۱۲ ی ی ی ۷ ی ͘ی .

͘ ی ی ۵ ی ی ی ی ی .

یی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ͘ ی : " ی ی ی ی . ی Ԑ ی ی یی یی ."

ی ی : " ی ی ی ϐی ی ѐ ی Ͽ یی یی . ی ی ی ۵ ی ی ."

ی ͘ ی ۱۲ ی ی ی ی ͘ ی ی . (یǡ ۲۶ )

 

 

:   372 ی 1395 21 2016

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول