انفجار  تروریستی علیه مبارزان حزب دمکرات کردستان را محکوم می کنیم

شامگاه سه شنبه ۳۰ آذر، در یک انفجار تروریستی مقابل قرارگاه مرکزی حزب دمکرات کردستان [ایران]، 5 تن از کادرها و پیشمرگان این حزب به شهادت رسیدند و تعدادی زخمی شدند. با توجه به فعالیت نیروی تروریستی قدس تحت امر علی خامنه ای در این منطقه، این اقدام که هدف آن مرعوب کردن مبارزان خلق کرد است، باید به وسیله مزدوران سپاه قدس صورت گرفته باشد.

ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه، از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شهادت رزمندگان حزب دمکرات کردستان را به خانواده آنان، به حزب دمکرات کردستان و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ - ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶

 

منبع: نبردخلق شماره ۳۷۹، آدینه ۱ بهمن۱۳۹۵ - ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول