ی ѐ ј ʎی ی یی Ͽ

ی یی

 

یی یییی ی ی ϡ ѐ ی ی ی ی . ی ی "ی ǘ" یϐی ǘی ی : "ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ."

ی ݘ "ی" ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ʡ ی ی ǡ ѐ . ǐэ ی ی ј ی ϡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ѐ 捘 ی یی ј ی ی ی ی ی ϐ 捘 .

ی یی ی ј یی ی ی ی ی ی: " ʡ ی ϡ ی ی ی ʡ یی ی ѐ ی ی ی ."

ی ی یی ی ی ѐ ی ی یѡ Ԙ ی یی ی ϡ "یی ی" ی .

یی ییی ی ی ی ی ی ی ی ϐѐییی ی ѐ . ی ǘ ی ی јی ی ی ی ی ی ѐ ی ј ʎی ی ییی ی یѿ

 

ی ѐ ی یϿ

"ی ی" (kim mody) یϐ " یی ѐی" ی ѐی ی یǡ ی . ی ی ǘی ی (ی ۸۰ یی ) Ȑیی ی ی ی ی ی ( ی ) ی ی: " ی یی یی ی ϡ ѐ یϐ ی јی јӡ ӡ ی Әی ѐ ی ی ѐ ."

" ǁ" (Hal Draper) یی یی ییی ی ی ی ی ی ݘ ј ی ϡ ی ی ی: "јی ی ѐ ی ʐ ی . ی ј ی ѐ ی ی ی " ی ی" ی " ی ". ی ی ϐی "یی" ی ϡ یی ی ی ی "ی" ѐ یی ی ϡ ی ی ی ی ."

ی ی ی " ѐ ی ی " ǘی ی : "ی ѐ ی ی ی ی ی ʡ یی یی ی ѐ ی ی ی. ی ی یی یی ѐ ی ϡ ی ی ی ی ژ. ی ʡ یی یی јی ی ی . ʘی ѐ ی . ی ی یی ѐ ʎی ی ی ی ."

"ی " (Immanuel Ness) یی Ԑ ی ییј ی "ی ѐ" ی ی . ی ی "ی ѐ ی" ژӡ یی ی یی ѐ ی یی ѐی .

ی ی ییی ی ی ی ی: " ǘ ی ʺ یی ی ی یی ی ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی . ی ی ǘ ی ی ϡ ی ی ѐ .

ǘ ی ی ی ی ی . . ی ی ی یی ی ی ی ی . یی ѐ یی ǡ یی ی ی ј ϡ . ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی ǘ ѐ ی ی ǘ ی ."

ǡ ѐ ی ۵۰ ی ۲۰۰ یی ی یی ی . ی ی ی ѐ ѐی ی ی ی . " ی ѐ ی ی ی ی ی јی ی ی ".

 

Ԙ یی یی ی

ی یی ǘ ی ییی ی ѐ ی ی ϡ ی ی ی ی ǐی ی ی "ی ی" "یی یی" ( یییی) "یی ی" ی .

ی یی ی ییی Ԑ ییǡ ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی یی ϡ ی ی ی ј ی ی " یی" ی .

یی ی یی ییی јی یی " یی" . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی یی ی ."

ی ی : " ییی ی ی ی ی ی сی ییی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی. ی ی یی "یی ی" ."

ی ی ی: " ݘ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی јی یی . ی ϡ ǘ ی یی ی . ی ی ی ."

"ی ی" ی یی ӡ " " ی ی ی ی ی ی : " ی یی ی ی ϡ یی ی یی ی ϡ ی ی ".

ی یی ی ј یی ی э ی ی ی ی ϡ ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ǘ ی ی . ی ی ی یی ѐ .

"یی ی" јیʡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی 䐡 ی ی یی ی ی ی ی 䐡 ǘ ی ϡ یی ی ѡ ی ی ی ی ی .  ی ء ǘ ѐ ی .

 

ѐی ی ی یی

ی ǘ ی یѡ ѐ ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی . ی ǐ ѐی ی ی یی ی یی ی ی ی ϡ ѡ ی ی ی ی ی ی .

"ی ی" ӡ ǘ ی "یی ѡ ی ѐی ی ی" . ی ی ی ѐی ی یʡ ی ی ی . ی ی یی یی ییی یϡ ی ی . ی ی ی ی ѐی ی ی ی: " ی ی ی ѐی ."

ی ی ی ی ی ی : " ی ی ی . ی Ԙی ی ی ѐی . ی ی ی ѐی ی ی ی ."

 

ی ѐ ی یʿ

ی ی ی ѐی ی ѐ ی ی Ȑیی ی ی ی یی . ǡ 85 јی ѐی ی ی ی ی.

ی ی ی ی: " ѐ ی ϡ Ԙی ی ی Ԙ ʘی ی Ԙ . ی ی ی . јیی "" ѐ ی ی ϡ ی ی ی ј ی ."

 

ی ی ی ی یی ѐ ی ی ی ی . ǘ ѐ ی یی ی . ی ی . ѐ ی ی ی ی ی ϡ .

ǐэ ی ѐی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی یی ی یی ϡ ی ی ǘ ی یی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی یی ییی ی . ی یی ی ϡ ی ی ی ی.

ی یی ییی ی ǘ ϐی ѐ ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ѐ ј ۱۶۰ ی ی ی ی ϡ "ј" ی ی . јӡ یѐ ی ʺ ی ی ی Ӂӡ یی ی ی ی ی ی ی .

 

 : ۳۸۳ ی  ۱ ی  ۱۳۹۶ - ۲۱ ی ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول