گرامی باد یاد و خاطره رفیق احمد طهماسبی علی جانوند
متولد: 1338 در مسجد سلیمان (استان خوزستان)
شهادت: آبان 1361، اعدام

رفیق احمد طهماسبی علی جانوند در سال 1338 در مسجد سلیمان متولد شد. برادر بزرگتر از او، زنده یاد حیدر طهماسبی علی جانوند* از سال 1348 وارد فعالیت سیاسی شد و بارها به زندان افتاد، در زندگی سیاسی احمد نقش مهمی داشت.
رفیق احمد در سال 1354 و یک سال پس از آن که برادرش دستگیر شده بود، هنگامی که 16 سال داشت توسط ساواک دستگیر و به مدت یک سال و نیم به جرم عقاید انقلابی اش محکوم شد و در دارالتادیب زندان کارون اهواز دوران زندان خود را گذراند.
رفیق احمد پس از آزادی از زندان به تحصیل ادامه داد و دیپلم ریاضی گرفت و در شهرداری مسجد سلیمان مشغول به کار شد. استخدام سریع وی صرفا سیاستی بود که ساواک درآن دوره برای کنترل نیروهای انقلابی به کار می برد.
از آنجایی که او فردی مستعد و باهوش بود خیلی زود توانست ارتقا پیدا کند و در آنجا به صورت پنهانی فعالیتهای سیاسی خود را پیش برد.
دیری نپایید که انقلاب شد و احمد پی برد که حکومت جدید در جهت منافع مردم گام برنمی دارد.
رفیق احمد هوادار سازمان چریک های فدایی خلق بود و در انشعاب سال 1356 با پیوستن به اقلیت، هواداری خود از سازمان چریک های فدایی ایران را ادامه داد.
او یک بار در بهمن 1360 دستگیر شد و پس از مدت کوتاهی آزاد شد و سپس در اسفند 1360 دوباره دستگیر و در آبان 1361 اعدام شد.
رفیق احمد تا آخرین لحظه برسر مواضع خود ایستادگی کرد و از عقاید مارکسیستی خود دفاع کرده و در همین راه جان داد.
خانواده ی او هیچگاه کیفرخواست و یا وصیت نامه ای از او دریافت نکردند.

*زنده یاد رفیق حیدر در جریان انقلاب بهمن از زندان آزاد و به فعالیت مستقل در جهت منافع زحمتکشان ادامه داد و متاسفانه پس از مدتی به علت بیماری سرطان درگذشت

 

 

 

منبع: نبردخلق شماره ۳۹۰، دوشنبه اول آبان ۱۳۹۶ - ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول