پیام سهیل عربى از زندان فشافویه: به اعتصاب غذای خود پایان می ‌دهم

بنا به درخواست مادرم و مادران شهدای جنبش آزادی و برابری‌ خواهی و مردم خوبِمان من سهیل عربی با شروع سال نو به اعتصاب غذای خود پایان می ‌دهم همگام با یارانم که به حمایت از ما دست به اعتصاب غذای سه روزه زدند. همچنین  سال نو را به تمام ملت ایران تبریک عرض می‌ کنم و سالی پر از امید و آزادی برای ملتم آرزو دارم.

امید که ما را فراموش نکنید.

سهیل عربی

منبع: نبرد خلق شماره ۳۹۶، چهارشنبه اول فروردین  ۱۳۹۷ - ۲۱ مارس ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول