شهداي فدايي در تير ماه

رفقا: كاظم سلاحي ـ احمد خرم آبادي ـ محمدكاظم غبرايي ـ بهمن راست خديو ـ محمدعلي خسروي اردبيلي ـ نسترن آل آقا ـ گلرخ شهرزاد مهدوي ـ نادعلي پورنغمه ـ حميدرضا هزارخاني ـ مارتيك قازاريان ـ نزهت السادات روحي آهنگران ـ محمود عظيمي بلوريان ـ يدالله زارع كاريزي ـ اسماعيل نريميسا ـ حبيب برادران خسروشاهي- محمد رضا (امير) قصاب آزاد ـ محمد علی خسروی اردبیلی - مسعود فرزانه ـ علي رضا الماسي ـ حميد اشرف ـ يوسف قانع خشكه بيجاري ـ غلامرضا لايق مهربان ـ محمدرضا يثربي ـ فاطمه حسيني ـ محمدحسين حقنواز ـ طاهره خرم ـ عسگر حسيني ابرده ـ محمد مهدي فوقاني ـ غلامعلي خراط پور ـ علي اكبر وزيري ـ مهدي (بهزاد) مسيحا ـ حميد آرين ـ بهزاد اميري دوان ـ افسرالسادات حسينـي-  نادره احمد هاشمي ـ سيمين توكلي ـ علي خصوصي ـ علي اكبر حق بيان ـ عبدالله سعيدي بيدختي ـ حجت محسني كبير ـ حمید ژیان کرمانی – کامران رضوانی - غلامرضا جلالي ـ خسرو ماني (مائی) ـ توفیق قریشی – اَسمر آذری یام - بهمن راست خدیو - شفيع رمضاني ـ نادر ایازی – کریم فتحی - غلام حسین خاکباز – عبدالحسین عنانی شیشوان - سیاوش حمیدی – علی حمیدی مدنی - طوبی مولودی - علي اكبر حيدريان ـ کمال محمدی - سينا كارگر – روح انگیر دهقانی – نوروز قاسمی – ناصر فضل اللهی – حمید فضل اللهی - حسین تنگستانی – علی رضا فارسیان - اسماعیل حسینی – فرشته گل عنبریان - هادی کاکاخانی – احمد (ناصر) باختري - ناصر ممي وند،  طي سالهاي 49 تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند.

 

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۰، آدینه اول تیر ۱۳۹۷ - ۲۲ ژوین ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول